Toiminta

Ajankohtaista


Ajatuksesta tuotteeksi Innovaatiosetelillä

11.12.2019

Lohjalle saatiin Innocellon avustuksella kolme uutta innovaatioseteliä Business Finlandilta.

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla on tarkoitus löytää yrityksille uusia avauksia liiketoimintansa kasvun tueksi ja kannustaa yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin. (Business Finland)
Innovaatiosetelien vuoden 2019 rahoituskaudelta Lohjalle saatiin päätökset vielä kolmesta uudesta innovaatiosetelistä, joiden avulla hakijayritykset saavat rahoitusta suunniteltuihin projekteihin. Aiemmin Innocellon avulla yhdelle lohjalaiselle yritykselle myönnetyn innovaatiosetelin turvin käynnistetty projekti on nyt saatettu loppuun, ja toisen yrityksen hakeman innovaatiosetelin avulla on jo käynnistetty uuden tuotteen valmistaminen.

Innocello on auttanut hakijayrityksiä innovaatiosetelin hakemuksen valmistelussa ja tarjonnut apua mm. työpajatyöskentelyn avulla. Kun tuotteen alkuvaiheen kehittäminen on saatettu riittävän pitkälle, voi yritys jatkaa prosessin viemistä eteenpäin liiketoiminnaksi. Innovoinnin jälkeen yritys voi esimerkiksi yhdessä Novagon asiantuntijoiden kanssa jatkaa prosessia.  Kun kyse on kansainvälistymiseen liittyvistä asioista, yritys voi saada myös lisäapua Business Finlandilta.  

Innovaatiosetelin kokeilu päättyy nyt, mutta jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi voimassa olevana rahoituksena. Seuraava vuoden 2020 innovaatioseteleiden haku aukeaa ensi vuoden puolella, kun kokeilun tulokset on saatu koottua ja mahdolliset rahoituspalvelun muutostarpeet on selvitetty ja määritetty. Lisätietoa ja hakuohjeet ensi vuoden innovaatiosetelistä löytyy myöhemmin Business Finlandin verkkosivulta.

Innovaatiosetelin hakemisesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Innocelloon. Innocello tarjoaa apua tuotteen ja projektin kehittämiseen sekä innovaatiosetelin hakemuksen valmisteluun.

Lohjan Innovaatiokeskus Innocello ry


Lohjan Innovaatiokeskus Innocello ry:n syyskokouksen tiedote

22.11.2019

Lohjan Innovaatiokeskus Innocello ry:n syyskokous pidettiin 21.11.2019 Lohjan Puu-Anttilassa.

Yhdistyksen puheenjohtajana vuonna 2020 jatkaa Kirsi Ferin kokouksen yksimielisellä päätöksellä.
Hallituksen jäseniksi valittiin Lauri Ant-Wuorinen, Kaisla Henttinen, Annukka Jussila, Per Lindberg, Afrim Pllana ja Hannu-Pekka Poikonen sekä varajäseniksi Erkki Huikari, Janne Ryönänkoski ja Erja Vaarala.

Syyskokouksessa hyväksyttiin ensi vuoden toimintasuunnitelma. Innocellon toiminnan tarkoituksena on uusien ratkaisujen ja palveluinnovaatioiden avulla edistää Lohjan talousalueen vahvistumista, luoda puitteet uusien yritysten ja uusien työmahdollisuuksien syntymiselle sekä vahvistaa ja kehittää paikallista yhteisöllisyyttä. Innocello toimii matalan kynnyksen kohtaamispaikkana uusien ratkaisujen, uusien toimintojen ja innovaatioiden kehittäjille.

Innocello jatkaa ensi vuoden aikana erilaisten yhdessä oppimisen, verkostoitumisen ja tapahtumien järjestämistä. Yhtenä merkittävänä tapahtumana on 23.-24.9.2020 järjestettävä Lohja Business Event, joka on suoratoistotapahtuma kansainvälisestä Nordic Business Forumista, ja johon tuodaan paikallista väriä alueen yritystarinoiden sekä paikallisten yhteistyökumppanuuksien avulla. Kokouksessa hyväksyttiin myös ensi vuoden talousarvio, joka pohjautuu perusrahoituksen puuttuessa pääasiassa jäsenmaksutuloihin sekä palvelupalkkioihin.

Innocellon syyskokouksen yhteydessä Lohjan yrityspalvelupäällikkö Tapani Tapiola esitteli valmisteilla olevaa Lohjan elinvoimaohjelmaa, johon sai tuoda esille omia näkemyksiään. Tilaisuudessa oli yhteensä 25 osallistujaa.  

Lohjan Innovaatiokeskus Innocello ry


Lohjan Innovaatiokeskus Innocello ry:n syyskokous

13.11.2019

Aika:                 torstai 21.11.2019 klo 15.00
Paikka:             Puu-Anttila, Suurlohjankatu 2, Lohja


Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Asialista
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Lohjan kaupungin elinvoimaohjelman laatiminen
Ennen syyskokousta klo 14 alkaen Lohjan kaupungin edustaja kertoo elinvoimaohjelman laatimisesta. Tilaisuudessa kokouksen osallistujilla on mahdollista tuoda esille näkemyksiään Lohjalle laadittavaan elinvoimaohjelmaan.    

Tervetuloa!
Lohjan Innovaatiokeskus Innocello ry:n hallitus


Vuoden 2019 Innovaatioyritys valittiin Lohja Business Eventissä

15.10.2019

Lohjan Innovaatiokeskus Innocellon järjestämä Lohja Business Event kokosi bisnesväkeä kahdeksi päiväksi Lohjan Puu-Anttilaan. Lohja Business Eventissä kuultiin suorina striimauksina huippusuositun Nordic Business Forumin kansainvälisten puhujien ajatuksia. Odotetuin puhuja oli George Clooney.

Tapahtumaan osallistuneen Hannu-Pekka Poikosen mukaan puheenvuorot tarjosivat kiinnostavia ajatuksia, joita voi soveltaa kaikenlaisissa töissä riippumatta alasta, sisältö oli monipuolista perustuen käytännön kokemukseen ja tutkimukseen.

Tämän Innocellon ensimmäistä kertaa järjestämän Lohja Business Event -tapahtuman pääyhteistyökumppanina toimi Sappi Kirkniemen paperitehdas. Muina tapahtuman mahdollistajina olivat Lohjan kaupunki, Lohjan Autotalo ja Lounea. Ensi vuonna tapahtuma järjestetään 23.-24.9.2020, jolloin aiheena on Rethinking Business ja yhtenä tunnetuimpana puhujana tulee olemaan Arnold Schwarzenegger.

Vuoden 2019 Innovaatioyritys:


Suomen Agrometsä Oy - ”Pakuri, metsän musta kulta”

Vuoden 2019 Innovaatioyritykseksi valittiin Suomen Agrometsä Oy. Palkittu yritys ei päässyt vastaanottamaan palkintoa, mutta
tilaisuuteen saatiin yrityksen tervehdys videoyhteyden päästä.

Suomen Agrometsä Oy on innovatiivinen biotekniikkayhtiö, joka on kehittänyt sienipohjaisia ratkaisuja teollisuuden sekä maa- ja metsätalouden tuottavuuden lisäämiseksi. Vuonna 2018 perustettu yritys tarjoaa luonnontuotteiden koko arvoketjun laboratoriosta metsään ja metsästä maailman markkinoille asti. Arvosienten metsäkasvatus on uudenlainen kannattava ja kestävä osa metsätilan hoitoa.

Vuoden 2019 Innovaatioyrityksen valinnan lisäksi Innocello halusi nostaa neljä muuta eri tavoin innovatiivisuutta osoittavaa yritystä. Kuten Nordic Business Forumin puheenvuoroissa tuli esille, innovatiivisuutta voi olla monenlaista, kuten pienistä tuotteen, palvelun tai toiminnan parannuksista radikaaleihin innovaatioihin.

Ergotroll – tuoteinnovaatio

Palkittu lohjalaisen ergonomia-alan innovaatio Ergotroll on niittänyt mainetta ulkomaita myöten, kun se voitti Pohjoismaisten ergonomiayhdistysten järjestön (NES) innovaatiopalkinnon. Vuonna 2017 perustetun Tmi Janne Ryönänkosken Ergotroll voitti myös Novagon järjsestämässä Game of Ideas-kilpailussa sarjassa ”Houkuttelevin investointi”. Janne Ryönänkosken kehittämän Ergotroll -tuoteinnovaation avulla voidaan ehkäistä tuki- ja liikuntaelimistön hankalista työasennoista johtuvaa liikarasitusta.

Kisakallio – palveluinnovaatio

Kisakallion urheiluopiston vuonna 2014 innovoima Finnish Pop-Up School on saanut hyvän vastaanoton ulkomailla. Se tarjoaa suomalaista koulua, liikuntaa ja luontoa ulkomaalaisille suomalaisten luokanopettajien johdolla. Kisakallio on esimerkillisesti konseptoinut urheiluopiston liikuntaosaamisen ja suomalaisen palveluinnovaation, koulutusosaamisen, vientituotteeksi erityisesti Kiinan markkinoille.

Pink Lemon – innovatiivinen toiminta

Vuonna 2012 perustettu Konditoria Pink Lemon on trendikkäitä vegeherkkuja ja innovatiivisia ratkaisuja asiakkaille loihtiva palveluyritys. Sen kehitystyön tavoitteena on tehdä perinteistä konditoriaa monimuotoisesti ja pyrkii täyttämään innovatiivisesti asiakkaiden villeimmätkin toiveet. Pink Lemonin sanoin: ”on vain löydettävä oikea tapa toteuttaa se ja siinä me olemme omassa roolissamme!”

Socfinder – sotealan digitalisaation edistäjä

Socfinder on sosiaalialan digitaalisia palveluita tarjoava yritys. Vuonna 2016 perustettu Socfinder (nimi tulee sanoista Social Services Finder) tarjoaa ratkaisun sosiaalityöntekijöiden arkeen, joka helpottaa ja nopeuttaa sosiaalipalveluiden hakutoimintoja. Se etsii kullekin lapselle parhaiten soveltuvan avo- tai sijaishuollon palvelun ja vapaat paikat muutamassa sekunnissa. Hakupalvelu on käytössä jo 36 kunnassa, sen käyttäjiä on jo 1000 ja se kokoaa yhteen yli 500 palveluntuottajan ajantasaiset tiedot.


Lohja Business Event

9-10.10.2019

Suuret asiat, ideat ja innovaatiot syntyvät usein yhteistyössä.

Järjestämme Lohja Business Eventin, jotta paikallisilla yrittäjillä ja yritysten avainhenkilöilllä on mahdollisuus päästä seuraamaan maailman tärkeimpien liike-elämän asiantuntijoiden esityksiä ja innostumaan kasvutarinoista yhdessä.

Tarjoamme Nordic Business Forumin kansainväliset puhujat suoratoistona, tuomme kuultavaksi paikallisia kasvutarinoita ja innostumme yhdessä muiden Lohja Business Event -tapahtuman osallistujien kanssa yrittämisestä ja menestymisestä. Tapahtuma on suunnattu kasvu- ja verkostoitumishakuisten yritysten edustajille ja menestymisen mahdollistajille.
Tapahtumassa on suoratoisto Nordic Business Forumin kansainvälisiin luentoihin, jossa pääpuhujana on George Clooney. Suoratoisto-ohjelma on englanninkielinen, muutoin Lohja Business Event -tapahtuma on suomenkielinen.


Innostu ja onnistu aamukahvin voimalla, ”Sosiaalisen median salat”

14.5.2019

Tilaisuuden tarkoituksena oli päivittää sosiaalisen median tietoja ja oppia yhdessä lisää sosiaalisesta mediasta ja sen käyttötavoista. Sosiaalinen media vaatii sitoutumista ja suunnitelmallisuutta, ja koska trendit muuttuvat jatkuvasti, pitää osaamistakin päivittää jatkuvasti. Kuka tahansa voi onnistua keskittymällä oikeisiin asioihin.
Tilaisuuden alussa Innocellon toiminnanjohtaja Annmarie Kuurto kävi tiiviisti läpi sosiaalisen median ”lyhyen oppimäärän” ja kertasi eri aihetta eri työkaluin, kuten Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter ja Snapchat.

Runaway Planin toimitusjohtaja Susanna Kallio, ja kertoi myös innostavin käytännön esimerkein, miten yritys on hyödyntänyt sosiaalista mediaa yrityksen markkinoinnissa.
 Tilaisuudessa käytiin myös keskustelua ja vaihdettiin osallistujien kokemuksia sosiaalisen median käytöstä yritysten markkinoinnissa.


Verkkokaupan rautaisannos Innocellon aamiaistilaisuudessa

2.4.2019


Lohjan Innovaatiokeskus Innocello järjesti ”Innostu ja onnistu aamukahvin voimalla!” aamiaistilaisuuden tänään Lohjan Puu-Anttilassa. Tilaisuudessa haettiin kasvua verkkokaupan avulla ja paikalle oli saapunut parikymmentä asiasta kiinnostunutta tahoa.

Aluksi LeasIT Oy:n toimitusjohtaja ja järjestelmäasiantuntija Mikko Koivisto kertoi verkkokaupan perustamiseen liittyvistä asioista ja neuvoi, minkälaisiin seikkoihin kannattaa paneutua. Silvart -korut – verkkokaupan perustaja ja käsityöyrittäjä Jenna Silvander kertoi oman tarinansa siitä, miten verkkokaupan perustamisen jälkeen yrityksen tuotemyynti ja liikevaihto moninkertaistui. Hän jakoi myös hyviksi kokemiaan käytäntöjä onnistuneen verkkokaupan toteuttamiseksi.

Tilaisuuden alustajina toimineet asiantuntijat vastasivat yleisön esittämiin kysymyksiin. Yhdeksi kysymykseksi nousi sellaisen yhteisen tietokannan tarve, josta asiakkaat voisivat löytää helpommin paikallisten yritysten tarjontaa. Lopuksi Mikko Koivisto kertoi myös Lohjalta.fi -verkkokauppa-alustasta. Tämän tyyppisessä verkostoituneiden verkkokauppojen alustassa muut voivat markkinoida myös toistensa verkkokauppaa.

Tämän Innocellon ensimmäisen aamiaistilaisuuden tarkoituksena oli oppia uusia asioita sekä innostua yhdessä muiden osallistujien kanssa. Kysyttäessä ehdotuksia seuraavien aamukahvitilaisuuksien aiheiksi, toiveiksi nousivat mm. sosiaalisen median käyttö markkinoinnissa sekä face-to-face markkinointi, kuten messumarkkinointi.

Innocellolla on tarkoituksena järjestää yrityksille suunnattuja aamukahvitilaisuuksia kerran kuukaudessa. Lisätietoa tulevista tilaisuuksista voi kysellä lohjaninnocello@gmail.com tai 0400 858184 Annmarie Kuurto.

Yhteystiedot

Annmarie Kuurto
annmarie.kuurto(at)gmail.com
0400 858 184

Kirsi Ferin
kirsi.ferin(at)gmail.com
0400 829 296

Osoite

Osuniemi 10
08800 Lohja

Käyntiosoite:
Luksia
Nummentie 6
08100 Lohja