Toiminta

Ajankohtaista


Yrittäjän työttömyysturva – takautuva tuki haettava viimeistään 15.4.2020

15.4.2020

Yrittäjillä on mahdollisuus hakea väliaikaisesta työmarkkinatukea ajalta 16.3.–30.6.2020 lopettamatta yritystoimintaa. Takautuvasti haettavaa tukea haettava viimeistään tänään 15.4.2020!

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon

Voit hakea työmarkkinatukea, jos päätoiminen yritystoiminta on koronaepidemian vuoksi päättynyt kokonaan tai muuttunut sivutoimiseksi tai yritystoiminnasta saatavat kuukausitulot ovat laskeneet alle 1089,67 euroon.

Jos aiot hakea tukea takautuvasti maaliskuun puolivälistä alkaen, pitää viimeistään tänään ilmoittautua TE-keskuksen oma asiointi -sivuilla kokopäiväiseksi työttömäksi työnhakijaksi. Yrittäjän ei edellytetä ottamaan vastaan tarjottavaa työtä.

Jos työttömäksi ilmoittautuminen tehdään 16.4. tai myöhemmin, etuutta voidaan maksaa aikaisintaan ilmoittautumishetkestä.  TE-toimisto antaa hakemuksesta työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.

Lisää tietoa täältä: https://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/ukk_tyoantajille_ja_yrittajille/index.html

Hae työmarkkinatukea Kelasta

TE-toimistolle tehdyn työttömäksi ilmoittautumisen lisäksi työttömyysturvasta tehdään hakemus Kelaan.

Kela rakentaa parhaillaan yrittäjien työttömyysturvan hakemiseen verkkohakemusta. Tukea pääsee hakemaan, kun TE-toimisto on antanut puoltavan lausunnon ja tarvittavat järjestelmämuutokset on tehty. Hakuohjeet julkaistaan Kelan verkkosivuilla tämän viikon loppupuolella.

Lisää tietoa täältä: https://www.kela.fi/tyottomyysturva-yrittaja

Yksinyrittäjän tuki


Yksinyrittäjien yritystoiminnan kuluihin suunnatun tuen haku on avautumassa näinä hetkinä. Lohjalla toimivien yksinyrittäjien tukea haetaan Novagosta, joka hallinnoi Läntisellä Uudellamaalla jaettavaa tukea ja ilmoittaa, kun tuen hakeminen avautuu.

Lisää tietoa täältä: https://novago.fi/


Innocello on mukana auttamassa yrityksiä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Ottamalla yhteyttä voimme yhdessä katsoa, miten voisimme parhaiten auttaa sinua ja yritystäsi.

Lohjan Innovaatiokeskus Innocello

Kirsi Ferin, puheenjohtaja, 040 082 9296, kirsi.ferin (at) gmail.com
Per Lindberg, varapuheenjohtaja, 040 703 1982, per.lindberg (at) evifin.fi
Annmarie Kuurto, toiminnanjohtaja, 040 085 8184 annmarie.kuurto (at) gmail.com

www.innocello.fi
toimisto (at) innocello.fi
https://www.facebook.com/Innocello

Yksinyrittäjille tukea koronan aiheuttamaan talousahdinkoon

31.3.2020

Yksinyrittäjät, joilla ei ole palkattua työvoimaa, voivat hakea harkinnanvaraista tukea koronatilanteesta aiheutuneisiin talousvaikeuksiin. Toiminnan harjoittamiseen liittyvien menojen kattamiseen tarkoitettu tuki on maksimissaan 2000 euroa. Sen ehtona on heikentynyt taloudellinen tilanne ja se, että yritystoiminta on päätoimista yhtiömuodosta riippumatta.

Yksinyrittäjille suunnattu koronatuki maksetaan yrityksen sijaintikunnan toimesta. Haku avautuu mahdollisimman pian - heti, kun hakulomakkeet ja järjestelmät on saatu kuntoon, viimeistään kahden viikon kuluessa. Määräaikaista tukea voi hakea 30.9.2020 saakka 1.3.2020–31.8.2020 välillä syntyneistä kustannuksista.

Ely-keskusten kautta myönnettävä elinkeinorahoitus on suunnattu 1-5 henkilön yrityksille toiminimiyritykset mukaan lukien. Haku ELY-keskusten tukeen avautui 31.3.2020.
Lue lisää täältä

Business Finlandin häiriötilanteisiin tarkoitettua avustus on tarkoitettu uusien liiketoimintojen selvittämiseen ja kehittämiseen poikkeusoloissa 6-250 henkilöä työllistäville yrityksille. Haku rahoitukseen avautui 19.3.2020.
Lue lisää täältä

Yrittäjä voi hakea myös yrittäjille laajennettavaa työttömyystukea ilmoittautumalla TE-toimistoon.
Lue lisää täältä

Yksinyrittäjille suunnatun tuen saamisen tarkempia ehtoja määritellään parhaillaan ja asiasta tiedotetaan heti ohjeistusten valmistuttua.

Innocello on mukana auttamassa. Innocellon avustuksella on jo käynnistetty näiden tukien avulla rahoitettavia yritysten kehitystoimia. Ottamalla yhteyttä voimme yhdessä katsoa, miten voisimme parhaiten auttaa tässä vaikeassa tilanteessa.    

Lohjan Innovaatiokeskus Innocello
Kirsi Ferin, puheenjohtaja, 040 082 9296, kirsi.ferin (at) gmail.com
Per Lindberg, varapuheenjohtaja, 040 703 1982, per.lindberg (at) evifin.fi
Annmarie Kuurto, toiminnanjohtaja, 040 085 8184 annmarie.kuurto (at) gmail.com

www.innocello.fi
toimisto ( at) innocello.fi
https://www.facebook.com/Innocello

Innocellon koronavirukseen liittyvä tiedote

20.3.2020

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on vaikuttanut myös Innocellon toimintaan ja suunnitelmiin samalla, kun Innocellon toimijat ovat joutuneet sopeuttamaan oman arkensa tilanteen vaatimalla tavalla turvaten asiakkaittensa ja läheistensä terveyttä.

Innocello on joutunut perumaan kevääksi suunnitellut tapahtumat ja tilaisuudet. Pyrimme käynnistämään muun muassa yksinyrittäjille ja yksinyrittäjähenkisille suunnitellut aamukahvitilaisuudet heti, kun se on mahdollista.

Kuten Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) toteaa, se suosittelee yrityksiä varautumaan koronaviruksen laajamittaiseen leviämiseen. Tällä hetkellä kukaan ei tiedä, kuinka pitkään tämä poikkeuksellinen tilanne jatkuu. Toivomme, että tilanne helpottuu, ja että voimme toteuttaa syyskaudella kevääksi suunniteltuja tapahtumia sekä viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetyn Lohja Business Event -tapahtuman. Tämän Nordic Business Forum livestriimaus-tapahtuman päivämääränä on 23.-24.9.2020.  

Innocello on tehnyt tiivistä yhteistyötä paikallisten yrityspalveluita tuottavien tahojen kanssa ja kaikkien yhteisenä tavoitteena on paikallisten yritysten menestyminen sekä alueen elinvoiman edistäminen. Innocello toimii nyt myös yhtenä paikallisena yritysten toiminnan tukipilarina ja auttaa yrityksiä sopeuttamaan toimintaansa tässä vaikeassa tilanteessa esimerkiksi uusien toimintamallien kehittämisessä, palveluiden muotoilussa ja kehittämisessä.

Tärkeää on myös kaikkien yrittäjien jaksaminen ja henkiset voimavarat näinä vaikeina aikoina. Voit olla meihin yhteydessä, jos tarvitset apua tai missä tahansa mieltäsi askarruttavassa asiassa - pyrimme auttamaan verkostojemme avulla ja parhaan kykymme mukaan.

Mitä tehdä, jos yritys joutuu tai on joutunut vaikeuksiin?

Mikäli yrittäjä ja yrityksen toiminta on ajautunut vaikeuksiin ja vaikka tilanne tuntuisi epätoivoiselta, niin ei kannata jäädä yksin tai jättää laskuja avaamatta. Kannattaa toimia heti ja ottaa yhteyttä omaan pankkiin, rahoittajaan, velkojiin ja vakuutusyhtiöihin. Pankit tarjoavat nyt koronajoustoja asuntolaina-asiakkailleen ja yrityksille. Olemme koonneet tähän joitakin hyödyllisiä tietoja ja linkkivinkkejä.

Yritys-Suomen talousapu

Suomi.fi -sivustot ovat koonneet tärkeitä neuvoja taloushuolia kohdanneelle yrittäjälle. Ongelmat ovat yleensä korjattavissa, ja tärkeintä on tarttua härkää sarvista heti, kun yrityksen taloudessa näkyy huolestuttavia merkkejä. Selkeän oppaan ja hyödyllisten julkispalvelujen yhteystiedot löytyvät Suomi.fi-verkkosivustolta.
https://www.suomi.fi/uutiset/suomi-fi-tarkein-neuvo-taloushuolia-kohdanneelle-yrittajalle1

Valtion toimet yritysten toiminnan turvaamiseksi – yrittäjillä nyt mahdollisuus hakea työttömyysturvaa

Maan hallituksen tiedotustilaisuudessa 20.3.2020 kerrottiin toimista, joilla tuetaan yritysten, työnantajien ja työntekijöiden hankalaa tilannetta ja turvaamaan kunkin ansiot suorilla tuilla sekä työttömyysturvan avulla. Tavoitteena on, ettei yksikään yritys ajaudu konkurssiin eikä työntekijät työttömiksi ”Valtio takaa – pankit jakaa”.
Yrittäjät voivat nyt siis hakea työttömyysturvaa yritysmuodosta riippumatta kaikilla toimialoilla. Työttömyyspäiväraha voi olla ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa.

Lisää tietoa hallituksen tiedotustilaisuudesta https://valtioneuvosto.fi/etusivu

Yrittäjän työttömyysturva

Yrittäjän työttömyyden aikaista toimeentuloa turvataan joko työttömyyspäivärahalla tai työmarkkinatuella. Työttömyyspäiväraha voi olla ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa. Kela huolehtii perusturvan eli peruspäivärahan ja työmarkkinatuen maksamisesta. Yrittäjällä koronan aiheuttama töiden tai tulojen vähentyminen ei pääsääntöisesti kuitenkaan vielä tarkoita, että yrittäjä olisi työtön tai että yrittäjän yritystoiminta olisi muuttunut sivutoimiseksi. Yrittäjä ei myöskään voi lomauttaa itseään.

Suomen yrittäjäin työttömyyskassa

Suomen yrittäjäin työttömyyskassa kertoo sivuillaan mm.  miten tulee toimia, jos yrittäjä joutuu karanteeniin tai sairastuu, milloin ja missä tilanteessa kassa voi maksaa jäsenilleen päivärahaa.
Lisätietoa Suomen yrittäjäin työttömyyskassan verkkosivuilta https://syt.fi/

Business Finland

Business Finland on avannut torstaina 19. maaliskuuta kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla pienet ja keskisuuret yritykset sekä midcap-yritykset voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin.

Uudet rahoituspalvelut
Business Finland on lanseerannut kaksi uutta rahoituspalvelua lieventämään koronavirusepidemian aiheuttamia talousvaikutuksia. Rahoitukset on suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille sekä midcap-yrityksille. Rahoitus on de minimis -rahoitusta. Rahoituspalvelut ovat määräaikaisia.

Rahoituksen avulla yritykset voivat selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja ja tuotannon sekä työn tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toisessa rahoituspalvelussa rahoitusta voidaan käyttää näiden suunniteltujen uudistus- ja kehitystoimenpiteiden toteuttamiseen.
  1. Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitus, jonka suuruus on enintään 10 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.
  2. Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Rahoitus, jonka suuruus voi olla enintään 100 000 euroa. Tällä rahoituksella yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintaan, ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.
Rahoitusta suunnataan toimialoille, jotka kärsivät epidemian vaikutuksista vakavimmin. Rahoitus on kohdennettu matkailuyrityksille ja matkailun oheispalveluja tuottaville yrityksille, luoville aloille sekä kaikille toimialoille, joiden toimitusketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai on vaikuttamassa. Rahoitusta ei myönnetä, jos kyseessä on suuri yritys, toiminimi, julkinen organisaatio, säätiö, yhdistys tai ahvenanmaalainen yritys.

Rahoitusta haetaan Business Finlandin asiointipalvelun kautta. Lisätietoja Business Finlandin verkkosivuilla
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

Business Finlandin tuki- ja infopaketti verkkokauppiaille koronakriisissä
Business Finland on koonnut tuki- ja infopaketin verkkokauppiaille koskien pakettien liikkumista, postin kulkemista ja matkahuollon palveluita.  

Business Finlandin normaalit rahoitukset
Business Finlandin rahoituksia voi muuten hakea ja rahoitusta myönnetään sekä maksetaan myös normaalisti. Business Finland suhtautuu käynnissä olevien projektien projektiajan ja laina-ajan muutoksiin hyvin myönteisesti ja hakee joustavuutta kaikessa toiminnassa. Tarvittaessa Business Finland pidentää rahoitettujen hankkeiden kestoa, pidentää laina-aikoja sekä nopeuttaa maksatuksia koronatilanteen vuoksi.

Novago keskittää yritysneuvonnan koronan aiheuttamien ongelmien ennaltaehkäisyyn

Novago Yrityskehitys Oy korottanut valmiuksia informoida ja neuvoa alueen yrityksiä, jotka kärsivät tilausten vähentymisestä ja sen myötä koronaviruksen aiheuttamasta äkillisestä kassakriisistä. Novago tukee alueen yrityksiä, jotta yksikään elinkelpoinen yritys ei ajautuisi konkurssiin.
Lisätietoa: https://novago.fi/koronatietoayrityksille/

Yrittäjäjärjestöt - kaikki koronasta yrittäjälle

Suomen Yrittäjät on koonnut sivustoilleen ajankohtaisen informaation, tuoreimmat uutisartikkelit sekä Kysymyksiä ja vastauksia -osion.
https://www.yrittajat.fi/tapahtumat/621680-kaikki-koronasta-yrittajalle-lue-mita-sinun-taytyy-tietaa

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, miten koronaviruksella on dramaattisia vaikutuksia yritystoimintaan, ensi vaiheessa palveluyrityksiin muun muassa matkailu- ja ravintola-alalla, mutta vaikutukset kohdentuvat aikaa myöten kaikkiin toimialoihin. Vaikutukset ovat välittömiä esimerkiksi monien yksinyrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaan. Kansainvälistä kauppaa tekevien yritysten osalta vaikutukset ovat tuntuneet jo pidempään kansainvälisten arvoketjujen ja logistiikan häiriöinä. Vaikka akuutein kriisi väistyisi nopeastikin, taloudellisen epävarmuuden ennakoidaan jatkuvan pidempään.
Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja yritysrahoituksesta https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yritysrahoituksesta

Finnvera

Finnveran ensisijainen toimintamuoto on takaustuotteet eli pankit rahoittavat yrityksiä ja Finnvera myöntää takauksen. Finnvera myöntää myös lainoja. Yhtiö myöntää vuosittain rahoitusta pk-yrityksille lainoina ja takauksina.
Finnvera laajentaa pk-takauksen ja alkutakauksen käyttömahdollisuudet koskemaan myös koronan aiheuttaman suhdannetilanteen edellyttämää rahoitusta. Alle 150 000 euron päätöksiä voidaan tehdä muutaman päivän sisällä, isommissa menee viikosta viikkoihin.
Uuden tilapäisen riskinjako- ja takausohjelman tarkemmat yksityiskohdat selviävät lähipäivinä.  Tavoitteena on käynnistää uusi ohjelma mahdollisimman nopeasti. Yrityksiä pyydetään olemaan yhteydessä ensisijaisesti pankkien suuntaan jo myönnettyyn rahoitukseen liittyvissä mahdollisissa joustoissa, joihin Finnvera voi myöntää takauksen.
Lisätietoja Finnveran verkkosivuilla https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille

ELY-keskukset auttavat yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa taloustilanteessa

ELY-keskusten yrityspalveluja eli yrityksen kehittämisavustusta, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta, alueellista kuljetustukea ja yritysten kehittämispalveluja voi hakea normaalisti. Myös avustusten ja tukien myöntäminen ja maksaminen tapahtuvat normaaliin tapaan. ELY-keskukset myöntävät muutoksia yritysten kehittämishankkeiden toteuttamisaikaan ja sisältöön joustavasti ja tarvittaessa yritykset voivat hakea yrityksen kehittämisavustuksen maksatusta nopeammassa aikataulussa ja useammassa erässä.
Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia, maksullisia asiantuntijapalveluja pk-yritysten kehittämisen tueksi. Palvelut on tarkoitettu yrityksille, joilla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja tahtoa toimintansa kehittämiseen.
Yrityksen kehittämisavustus on ELY-keskuksen yritysrahoitustuote, jolla voidaan vastata pk-yritysten monipuolisiin tarpeisiin ml. investointien tukeminen. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan käyttää pk-yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen tai liiketoiminnan uudistamiseen esimerkiksi talous- tai markkinatilanteiden muuttuessa sekä tuotannon uudelleen suuntaamisen edellyttämiin kehittämistoimenpiteisiin.
Lisätietoja ELY-keskuksen verkkosivuilla https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus

EU auttaa yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa taloustilanteessa

On tärkeätä, että EU-tasoiset toimenpiteet hyödynnetään Suomessa. On odotettavissa, että esimerkiksi Euroopan investointipankkiryhmän ohjelmia suunnataan uudestaan. Lisäksi Euroopan komissio on julkistamassa tietoa valtiontukilainsäädännön tilapäisistä joustomahdollisuuksista. Näiden mahdollisuuksien käyttöönottoa arvioidaan tilanteen mukaan. TEM suunnittelee parhaillaan tarvittavia toimenpiteitä, jotka perustuvat tuleviin komission valtiotukilainsäädännön joustomahdollisuuksiin.

Microsoftin etätyösovellus ilmaiseksi käyttöön pk-yrittäjille

Microsoft tarjoaa oman palveluntarjoajan kautta Microsoft Teams -ratkaisun käyttöönsä 6 kk maksutta, esim. Yrittäjät yhdessä Elisan kautta mahdollistavat tämän, katso tarkemmin heidän tiedotteistaan:
https://www.yrittajat.fi/uutiset/622009-teams-etatyosovellus-veloituksetta-kayttoon-pk-yrittajille#017f42b9

Lohjan Innovaatiokeskus Innocello
Kirsi Ferin, puheenjohtaja, 040 082 9296, kirsi.ferin (at) gmail.com
Per Lindberg, varapuheenjohtaja, 040 703 1982, per.lindberg (at) evifin.fi
Annmarie Kuurto, toiminnanjohtaja, 040 085 8184 annmarie.kuurto (at) gmail.com

www.innocello.fi
toimisto ( at) innocello.fi
https://www.facebook.com/Innocello


Ajatuksesta tuotteeksi Innovaatiosetelillä

11.12.2019

Lohjalle saatiin Innocellon avustuksella kolme uutta innovaatioseteliä Business Finlandilta.

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla on tarkoitus löytää yrityksille uusia avauksia liiketoimintansa kasvun tueksi ja kannustaa yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin. (Business Finland)
Innovaatiosetelien vuoden 2019 rahoituskaudelta Lohjalle saatiin päätökset vielä kolmesta uudesta innovaatiosetelistä, joiden avulla hakijayritykset saavat rahoitusta suunniteltuihin projekteihin. Aiemmin Innocellon avulla yhdelle lohjalaiselle yritykselle myönnetyn innovaatiosetelin turvin käynnistetty projekti on nyt saatettu loppuun, ja toisen yrityksen hakeman innovaatiosetelin avulla on jo käynnistetty uuden tuotteen valmistaminen.

Innocello on auttanut hakijayrityksiä innovaatiosetelin hakemuksen valmistelussa ja tarjonnut apua mm. työpajatyöskentelyn avulla. Kun tuotteen alkuvaiheen kehittäminen on saatettu riittävän pitkälle, voi yritys jatkaa prosessin viemistä eteenpäin liiketoiminnaksi. Innovoinnin jälkeen yritys voi esimerkiksi yhdessä Novagon asiantuntijoiden kanssa jatkaa prosessia.  Kun kyse on kansainvälistymiseen liittyvistä asioista, yritys voi saada myös lisäapua Business Finlandilta.  

Innovaatiosetelin kokeilu päättyy nyt, mutta jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi voimassa olevana rahoituksena. Seuraava vuoden 2020 innovaatioseteleiden haku aukeaa ensi vuoden puolella, kun kokeilun tulokset on saatu koottua ja mahdolliset rahoituspalvelun muutostarpeet on selvitetty ja määritetty. Lisätietoa ja hakuohjeet ensi vuoden innovaatiosetelistä löytyy myöhemmin Business Finlandin verkkosivulta.

Innovaatiosetelin hakemisesta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Innocelloon. Innocello tarjoaa apua tuotteen ja projektin kehittämiseen sekä innovaatiosetelin hakemuksen valmisteluun.

Lohjan Innovaatiokeskus Innocello ry


Lohjan Innovaatiokeskus Innocello ry:n syyskokouksen tiedote

22.11.2019

Lohjan Innovaatiokeskus Innocello ry:n syyskokous pidettiin 21.11.2019 Lohjan Puu-Anttilassa.

Yhdistyksen puheenjohtajana vuonna 2020 jatkaa Kirsi Ferin kokouksen yksimielisellä päätöksellä.
Hallituksen jäseniksi valittiin Lauri Ant-Wuorinen, Kaisla Henttinen, Annukka Jussila, Per Lindberg, Afrim Pllana ja Hannu-Pekka Poikonen sekä varajäseniksi Erkki Huikari, Janne Ryönänkoski ja Erja Vaarala.

Syyskokouksessa hyväksyttiin ensi vuoden toimintasuunnitelma. Innocellon toiminnan tarkoituksena on uusien ratkaisujen ja palveluinnovaatioiden avulla edistää Lohjan talousalueen vahvistumista, luoda puitteet uusien yritysten ja uusien työmahdollisuuksien syntymiselle sekä vahvistaa ja kehittää paikallista yhteisöllisyyttä. Innocello toimii matalan kynnyksen kohtaamispaikkana uusien ratkaisujen, uusien toimintojen ja innovaatioiden kehittäjille.

Innocello jatkaa ensi vuoden aikana erilaisten yhdessä oppimisen, verkostoitumisen ja tapahtumien järjestämistä. Yhtenä merkittävänä tapahtumana on 23.-24.9.2020 järjestettävä Lohja Business Event, joka on suoratoistotapahtuma kansainvälisestä Nordic Business Forumista, ja johon tuodaan paikallista väriä alueen yritystarinoiden sekä paikallisten yhteistyökumppanuuksien avulla. Kokouksessa hyväksyttiin myös ensi vuoden talousarvio, joka pohjautuu perusrahoituksen puuttuessa pääasiassa jäsenmaksutuloihin sekä palvelupalkkioihin.

Innocellon syyskokouksen yhteydessä Lohjan yrityspalvelupäällikkö Tapani Tapiola esitteli valmisteilla olevaa Lohjan elinvoimaohjelmaa, johon sai tuoda esille omia näkemyksiään. Tilaisuudessa oli yhteensä 25 osallistujaa.  

Lohjan Innovaatiokeskus Innocello ry


Lohjan Innovaatiokeskus Innocello ry:n syyskokous

13.11.2019

Aika:                 torstai 21.11.2019 klo 15.00
Paikka:             Puu-Anttila, Suurlohjankatu 2, Lohja


Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Asialista
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Lohjan kaupungin elinvoimaohjelman laatiminen
Ennen syyskokousta klo 14 alkaen Lohjan kaupungin edustaja kertoo elinvoimaohjelman laatimisesta. Tilaisuudessa kokouksen osallistujilla on mahdollista tuoda esille näkemyksiään Lohjalle laadittavaan elinvoimaohjelmaan.    

Tervetuloa!
Lohjan Innovaatiokeskus Innocello ry:n hallitus


Vuoden 2019 Innovaatioyritys valittiin Lohja Business Eventissä

15.10.2019

Lohjan Innovaatiokeskus Innocellon järjestämä Lohja Business Event kokosi bisnesväkeä kahdeksi päiväksi Lohjan Puu-Anttilaan. Lohja Business Eventissä kuultiin suorina striimauksina huippusuositun Nordic Business Forumin kansainvälisten puhujien ajatuksia. Odotetuin puhuja oli George Clooney.

Tapahtumaan osallistuneen Hannu-Pekka Poikosen mukaan puheenvuorot tarjosivat kiinnostavia ajatuksia, joita voi soveltaa kaikenlaisissa töissä riippumatta alasta, sisältö oli monipuolista perustuen käytännön kokemukseen ja tutkimukseen.

Tämän Innocellon ensimmäistä kertaa järjestämän Lohja Business Event -tapahtuman pääyhteistyökumppanina toimi Sappi Kirkniemen paperitehdas. Muina tapahtuman mahdollistajina olivat Lohjan kaupunki, Lohjan Autotalo ja Lounea. Ensi vuonna tapahtuma järjestetään 23.-24.9.2020, jolloin aiheena on Rethinking Business ja yhtenä tunnetuimpana puhujana tulee olemaan Arnold Schwarzenegger.

Vuoden 2019 Innovaatioyritys:


Suomen Agrometsä Oy - ”Pakuri, metsän musta kulta”

Vuoden 2019 Innovaatioyritykseksi valittiin Suomen Agrometsä Oy. Palkittu yritys ei päässyt vastaanottamaan palkintoa, mutta tilaisuuteen saatiin yrityksen tervehdys videoyhteyden päästä.

Suomen Agrometsä Oy on innovatiivinen biotekniikkayhtiö, joka on kehittänyt sienipohjaisia ratkaisuja teollisuuden sekä maa- ja metsätalouden tuottavuuden lisäämiseksi. Vuonna 2018 perustettu yritys tarjoaa luonnontuotteiden koko arvoketjun laboratoriosta metsään ja metsästä maailman markkinoille asti. Arvosienten metsäkasvatus on uudenlainen kannattava ja kestävä osa metsätilan hoitoa.

Vuoden 2019 Innovaatioyrityksen valinnan lisäksi Innocello halusi nostaa neljä muuta eri tavoin innovatiivisuutta osoittavaa yritystä. Kuten Nordic Business Forumin puheenvuoroissa tuli esille, innovatiivisuutta voi olla monenlaista, kuten pienistä tuotteen, palvelun tai toiminnan parannuksista radikaaleihin innovaatioihin.

Ergotroll – tuoteinnovaatio

Palkittu lohjalaisen ergonomia-alan innovaatio Ergotroll on niittänyt mainetta ulkomaita myöten, kun se voitti Pohjoismaisten ergonomiayhdistysten järjestön (NES) innovaatiopalkinnon. Vuonna 2017 perustetun Tmi Janne Ryönänkosken Ergotroll voitti myös Novagon järjsestämässä Game of Ideas-kilpailussa sarjassa ”Houkuttelevin investointi”. Janne Ryönänkosken kehittämän Ergotroll -tuoteinnovaation avulla voidaan ehkäistä tuki- ja liikuntaelimistön hankalista työasennoista johtuvaa liikarasitusta.

Kisakallio – palveluinnovaatio

Kisakallion urheiluopiston vuonna 2014 innovoima Finnish Pop-Up School on saanut hyvän vastaanoton ulkomailla. Se tarjoaa suomalaista koulua, liikuntaa ja luontoa ulkomaalaisille suomalaisten luokanopettajien johdolla. Kisakallio on esimerkillisesti konseptoinut urheiluopiston liikuntaosaamisen ja suomalaisen palveluinnovaation, koulutusosaamisen, vientituotteeksi erityisesti Kiinan markkinoille.

Pink Lemon – innovatiivinen toiminta

Vuonna 2012 perustettu Konditoria Pink Lemon on trendikkäitä vegeherkkuja ja innovatiivisia ratkaisuja asiakkaille loihtiva palveluyritys. Sen kehitystyön tavoitteena on tehdä perinteistä konditoriaa monimuotoisesti ja pyrkii täyttämään innovatiivisesti asiakkaiden villeimmätkin toiveet. Pink Lemonin sanoin: ”on vain löydettävä oikea tapa toteuttaa se ja siinä me olemme omassa roolissamme!”

Socfinder – sotealan digitalisaation edistäjä

Socfinder on sosiaalialan digitaalisia palveluita tarjoava yritys. Vuonna 2016 perustettu Socfinder (nimi tulee sanoista Social Services Finder) tarjoaa ratkaisun sosiaalityöntekijöiden arkeen, joka helpottaa ja nopeuttaa sosiaalipalveluiden hakutoimintoja. Se etsii kullekin lapselle parhaiten soveltuvan avo- tai sijaishuollon palvelun ja vapaat paikat muutamassa sekunnissa. Hakupalvelu on käytössä jo 36 kunnassa, sen käyttäjiä on jo 1000 ja se kokoaa yhteen yli 500 palveluntuottajan ajantasaiset tiedot.


Lohja Business Event

9-10.10.2019

Suuret asiat, ideat ja innovaatiot syntyvät usein yhteistyössä.

Järjestämme Lohja Business Eventin, jotta paikallisilla yrittäjillä ja yritysten avainhenkilöilllä on mahdollisuus päästä seuraamaan maailman tärkeimpien liike-elämän asiantuntijoiden esityksiä ja innostumaan kasvutarinoista yhdessä.

Tarjoamme Nordic Business Forumin kansainväliset puhujat suoratoistona, tuomme kuultavaksi paikallisia kasvutarinoita ja innostumme yhdessä muiden Lohja Business Event -tapahtuman osallistujien kanssa yrittämisestä ja menestymisestä. Tapahtuma on suunnattu kasvu- ja verkostoitumishakuisten yritysten edustajille ja menestymisen mahdollistajille.
Tapahtumassa on suoratoisto Nordic Business Forumin kansainvälisiin luentoihin, jossa pääpuhujana on George Clooney. Suoratoisto-ohjelma on englanninkielinen, muutoin Lohja Business Event -tapahtuma on suomenkielinen.


Innostu ja onnistu aamukahvin voimalla, ”Sosiaalisen median salat”

14.5.2019

Tilaisuuden tarkoituksena oli päivittää sosiaalisen median tietoja ja oppia yhdessä lisää sosiaalisesta mediasta ja sen käyttötavoista. Sosiaalinen media vaatii sitoutumista ja suunnitelmallisuutta, ja koska trendit muuttuvat jatkuvasti, pitää osaamistakin päivittää jatkuvasti. Kuka tahansa voi onnistua keskittymällä oikeisiin asioihin.
Tilaisuuden alussa Innocellon toiminnanjohtaja Annmarie Kuurto kävi tiiviisti läpi sosiaalisen median ”lyhyen oppimäärän” ja kertasi eri aihetta eri työkaluin, kuten Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter ja Snapchat.

Runaway Planin toimitusjohtaja Susanna Kallio, ja kertoi myös innostavin käytännön esimerkein, miten yritys on hyödyntänyt sosiaalista mediaa yrityksen markkinoinnissa.
 Tilaisuudessa käytiin myös keskustelua ja vaihdettiin osallistujien kokemuksia sosiaalisen median käytöstä yritysten markkinoinnissa.


Verkkokaupan rautaisannos Innocellon aamiaistilaisuudessa

2.4.2019


Lohjan Innovaatiokeskus Innocello järjesti ”Innostu ja onnistu aamukahvin voimalla!” aamiaistilaisuuden tänään Lohjan Puu-Anttilassa. Tilaisuudessa haettiin kasvua verkkokaupan avulla ja paikalle oli saapunut parikymmentä asiasta kiinnostunutta tahoa.

Aluksi LeasIT Oy:n toimitusjohtaja ja järjestelmäasiantuntija Mikko Koivisto kertoi verkkokaupan perustamiseen liittyvistä asioista ja neuvoi, minkälaisiin seikkoihin kannattaa paneutua. Silvart -korut – verkkokaupan perustaja ja käsityöyrittäjä Jenna Silvander kertoi oman tarinansa siitä, miten verkkokaupan perustamisen jälkeen yrityksen tuotemyynti ja liikevaihto moninkertaistui. Hän jakoi myös hyviksi kokemiaan käytäntöjä onnistuneen verkkokaupan toteuttamiseksi.

Tilaisuuden alustajina toimineet asiantuntijat vastasivat yleisön esittämiin kysymyksiin. Yhdeksi kysymykseksi nousi sellaisen yhteisen tietokannan tarve, josta asiakkaat voisivat löytää helpommin paikallisten yritysten tarjontaa. Lopuksi Mikko Koivisto kertoi myös Lohjalta.fi -verkkokauppa-alustasta. Tämän tyyppisessä verkostoituneiden verkkokauppojen alustassa muut voivat markkinoida myös toistensa verkkokauppaa.

Tämän Innocellon ensimmäisen aamiaistilaisuuden tarkoituksena oli oppia uusia asioita sekä innostua yhdessä muiden osallistujien kanssa. Kysyttäessä ehdotuksia seuraavien aamukahvitilaisuuksien aiheiksi, toiveiksi nousivat mm. sosiaalisen median käyttö markkinoinnissa sekä face-to-face markkinointi, kuten messumarkkinointi.

Innocellolla on tarkoituksena järjestää yrityksille suunnattuja aamukahvitilaisuuksia kerran kuukaudessa. Lisätietoa tulevista tilaisuuksista voi kysellä lohjaninnocello@gmail.com tai 0400 858184 Annmarie Kuurto.

Yhteystiedot

Annmarie Kuurto
annmarie.kuurto(at)gmail.com
0400 858 184

Kirsi Ferin
kirsi.ferin(at)gmail.com
0400 829 296

Osoite

Osuniemi 10
08800 Lohja

Käyntiosoite:
Luksia
Nummentie 6
08100 Lohja